Polityka prywatności

Eko Taxi Polska Sp. Z o.o z siedzibą w Warszawie, 04-186, ul. Grochowska 23/31 budynek D
I. Informacje ogólne
1. Niniejsza Polityka prywatności i plików cookie (zwana dalej „Polityką”) opisuje zasady przetwarzania informacji i danych osobowych oraz wykorzystywania plików typu cookie (tzw. „ciasteczka”) w ramach serwisu internetowego dostępnego pod następującym adresem: www.ekotaxi.pl.
2. Operatorem Serwisu jest spółka działająca pod firmą: „Eko Taxi Polska Sp. Z o.o z siedzibą w Warszawie, 04-186, ul. Grochowska 23/31 budynek D (zwana dalej „Operatorem”).
3. Użytkownikiem Serwisu jest:
– każda osoba odwiedzająca Serwis lub korzystająca z możliwości funkcjonalnych udostępnionych przez Operatora w ramach Serwisu (zwana dalej „Użytkownikiem”).
4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji i danych o Użytkownikach (w tym ich danych osobowych) i ich zachowaniu w następujący sposób:
– poprzez dobrowolne wprowadzenie przez Użytkownika danych w formularzach dostępnych w Serwisie;
– zapisywanie informacji i danych w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”);
– poprzez gromadzenie logów serwera www funkcjonującego pod adresem: www.polskasiectaxi.pl.
5. Jeżeli nie zgadzasz się z postanowieniami niniejszej Polityki, to prosimy niezwłocznie zaprzestać odwiedzania i jakiegokolwiek korzystania z Serwisu ( w szczególności korzystania z usług).
II. Informacje i dane pozyskiwane w ramach formularzy
1. W ramach Serwisu mogą być zbierane oraz przetwarzane następujące dane osobowe Użytkowników:
a) imię,
b) nazwisko
c) e-mail;
d) telefon,
f) NIP w przypadku Użytkownika będącego osobą fizyczną oraz przedsiębiorcą;
g) adres na jaki zamawiany jest przewóz
h) adres docelowy, jeżeli formularz wymaga podania tych danych.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu jest Operator.
3. Serwis pozyskuje informacje i dane podane dobrowolnie przez Użytkownika.
4. W ramach Serwisu wymagane są tylko te dane, które są niezbędne do prawidłowego działania Serwisu.
5. Podanie danych dobrowolne, jednak niezbędne w celu prawidłowego działa Serwisu. W niektórych sytuacjach ich niepodanie zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.
6. Serwis może zapisywać informacje dotyczą e połączenia w szczególności (oznaczenie czasu, adres IP komputera, z którego korzystał Użytkownik odwiedzający Serwis.
7. Użytkownikowi Serwisu ma prawo:
a) prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
c) prawo do przenoszenia danych;
d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
8. Dane podane w formularzu są przetwarzane wyłącznie w celu wynikającym z funkcji formularza m.in.: złożenia zamówienia, dokonania reklamacji, przesłania informacji handlowej, kontaktu handlowego.
9. Dane Użytkownika Serwisu nie są udostępniane podmiotom trzecim
10. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom w ramach współpracy opartej na powszechnie obowiązujących przepisach prawa .
11. Operator ma obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom w ramach prowadzonych czynności wyjaśniających na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. Policja, Prokuratura.
12. W celu wykonania swoich uprawnień prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail: daneosobowe@ekotaxi.pl, adres pocztowy: Eko Taxi Polska Sp. Z o.o., Warszawa, 04-186, ul Grochowska 23/31 Budynek D z dopiskiem „ODO”.
III. Logi serwera.
1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) czas nadejścia zapytania;
b) czas wysłania odpowiedzi;
c) nazwę stacji Użytkownika Serwisu – identyfikacja realizowana przez protokół http;
d) informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika Serwisu (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
f) informacje o przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu;
g) informacje o adresie IP.