Jak uzyskać licencję taxi w Katowicach?

Licencja taxi w Katowicach, podobnie jak w innych miastach w całym kraju, wydawana jest przez prezydenta miasta. Można ją uzyskać dopiero po ukończeniu właściwego kursu z zakresu topografii miasta oraz przepisów lokalnych i po zdaniu egzaminu oraz dopełnieniu innych wymaganych formalności. Dokument ten uprawnia do świadczenia usług z zakresu przewozu osób na terenie całego miasta lub gminy miejskiej. Czy da się jednak podjąć pracę bez posiadania tego dokumentu? Czym jest licencja korporacyjna, oferowana przez niektóre z renomowanych firm? Odpowiadamy na wszystkie pytania.

Spis treści:
Jak uzyskać dokument?
Warunki
Egzamin
Ile kosztuje wyrobienie uprawnienia?
Praca bez uprawnienia?

Czym jest licencja taxi i jak ją zdobyć? Dowiedz się, co trzeba zrobić, aby uzyskać dokument uprawniający do przewozu osób na terenie Katowic

Aby uzyskać uprawnienia do przewozu osób na terenie Katowic, a także każdego innego miasta czy gminy w Polsce, należy najpierw zdobyć licencję taxi. Co to takiego i jak ją uzyskać? Czy jest ona udzielana raz na zawsze, czy może należy ją odnawiać? I do czego właściwie uprawnia jej posiadanie? Poniżej znajdziecie odpowiedzi na wszystkie te pytania.

Co to takiego?

Pełna nazwa omawianego przez nas dokumentu to „licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką”. Takie określenie znajdziemy między innymi w ustawie z dnia 6 IX 2001 r. o transporcie drogowym. Już sama nazwa pozwala się domyślić, do czego uprawnia ten dokument.

Do czego uprawnia?

Jak wskazuje nazwa, dokument uprawnia do wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Warto jednak zaznaczyć, że uzyskanie go nie da wam możliwości świadczenia usług z zakresu przewozu osób na terenie całego kraju, a jedynie na terenie jednej, określonej gminy lub – w nielicznych przypadkach – na terenie kilku sąsiadujących ze sobą gmin, które uprzednio zawarły ze sobą odpowiednie porozumienie. Istotną informacją jest to, że osoba posiadająca pozwolenie na pracę w charakterze taksówkarza na terenie konkretnej gminy może ukończyć kurs nawet na drugim końcu Polski. Jednak potem musi wrócić na teren swojej macierzystej gminy i tylko w jej obrębie świadczyć usługi.

Czy dokument wydawany jest na czas nieokreślony, czy należy go odnawiać?

Według obowiązujących przepisów (art. 5b ust. 3 Ustawy o transporcie drogowym) dokument ten wystawia się na czas określony, a po jego upływie wymaga ona odnowienia. Może zostać wystawiona na okres od min. 2 do maks. 50 lat, w zależności od woli osoby ubiegającej się o dokument. Od tego, na jak długo chcecie uzyskać pozwolenie, zależy jego cena. Do tej kwestii wrócimy jednak w kolejnej części artykułu.

Jak uzyskać pozwolenie?

Aby uzyskać pozwolenie na przewóz osób taksówką w obrębie gminy miejskiej Katowice, należy zapoznać się z informacjami przedstawionymi na oficjalnej stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice. To właśnie w Urzędzie Miejskim składa się wniosek o wydanie omawianego przez nas dokumentu. Zanim jednak złożycie wniosek, powinniście sprawdzić, czy zgodnie z obowiązującymi przepisami spełniacie wszystkie warunki wymagane do jego otrzymania.

Warunki, które powinien spełniać kandydat

Każdy kandydat ubiegający się o uzyskanie dokumentu uprawniającego do przewozu osób musi spełniać określone warunki. Pierwszym z nich jest posiadanie ważnego prawa jazdy kategorii B. Do każdego wniosku powinna więc zostać załączona kserokopia tego dokumentu. Należy również mieć ukończone 21 lat.

Ponadto do wniosku należy załączyć:

 • dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem, na który wystawione ma zostać pozwolenie,
 • kserokopię dowodu rejestracyjnego auta, które ma pełnić rolę taksówki,
 • kserokopię orzeczeń lekarskich i psychologicznych, potwierdzających dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań psychologicznych do podjęcia pracy w charakterze kierowcy,
 • oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 przez osoby, o których mowa w art. 8 ust. 3 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym – a więc przez osobę prawną, osobę zarządzającą spółką jawną lub komandytową lub osobę prowadzącą działalność gospodarczą,
 • kserokopię świadectwa legalizacji taksometru,
 • kserokopię zaświadczenia o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu z zakresu transportu drogowego taksówką na terenie danej gminy,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia na określony czas,
 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym.

Jak wygląda egzamin?

Treść egzaminu zależna jest od miasta lub gminy, na terenie której chcecie uzyskać pozwolenie na przewóz osób. Podczas egzaminu sprawdzana jest bowiem topografia danego terenu, a także obowiązujące w danym mieście czy gminie przepisy prawa miejscowego. Musicie też znać obowiązujące przepisy prawa oraz posiadać wiedzę dotyczącą uprawnień organów takich jak policja czy inspekcja transportu drogowego wobec przedsiębiorców świadczących usługi taksówkarskie. Przed egzaminem warto też poznać zasady działania taksometru oraz związane z nim przepisy, jak również prawo pracy oraz kwestie podatkowe związane z rozliczaniem prowadzonej przez samodzielnego taksówkarza działalności gospodarczej.

Egzamin najczęściej ma formę pisemną. W Katowicach przeprowadzany jest on w Urzędzie Miasta Katowice przy ul. Francuskiej 70. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta stałym terminem egzaminu jest każdy ostatni wtorek kwartału. Przed przystąpieniem do egzaminu należy pamiętać o złożeniu wniosku w terminie nie późniejszym niż dzień poprzedzający egzamin.

Ile kosztuje licencja taxi? Poznaj ceny związane z uzyskaniem pozwolenia na przewóz osób w obrębie gminy miejskiej Katowice i sprawdź, czy to się opłaca

Jak zauważyliście, zdobycie licencji taxi na teren gminy miejskiej Katowice wymaga nieco wysiłku, a to nie jedyna cena, jaką trzeba zapłacić za uzyskanie pozwolenia na przewóz osób taksówką. Należy jeszcze pamiętać o wskazanych poniżej kosztach pieniężnych.

Opłata za wydanie dokumentu

Zacznijmy od opłaty za wydanie dokumentu na określony czas. Według stawek z listopada 2018 r. uzyskanie pozwolenia na okres 2-15 lat to koszt rzędu 200 zł; opłata za okres 15-30 lat to już 250 zł, a za wystawienie dokumentu ważnego przez 30-50 lat należy zapłacić 300 zł.

Opłata za zmianę danych

Posiadacze kilkunastoletnich czy nawet kilkudziesięcioletnich pozwoleń muszą się liczyć z faktem, że w pewnym momencie konieczna będzie zmiana auta pełniącego rolę taksówki. Należy pamiętać o zgłoszeniu tego odpowiednim organom i uiszczeniu opłaty za aktualizację informacji o posiadanym pojeździe. Koszt, jaki się z tym wiąże, wynosi 10% od całkowitej kwoty, jaką zapłaciliście za uzyskanie pozwolenia na określony czas.

Koszty związane z kursem

Jak już wspomnieliśmy, warunkiem uzyskania zezwolenia jest odbycie kursu z zakresu topografii gminy, w której świadczone będą usługi, oraz obowiązującego na jej terenie prawa lokalnego. Kurs kończy się egzaminem. Wiążące się z nim koszty zależą od tego, w jakim mieście chcecie rozpocząć szkolenie. Jego koszt nie powinien wynieść więcej niż 500 zł, ale nie mniej niż 300 zł. Podejście do egzaminu również wiąże się z wydatkiem, dlatego lepiej nie oszczędzać na kursie, który odpowiednio was do niego przygotuje.

Cena egzaminu

Cena egzaminu zależna jest od gminy, w której ubiegacie się o wydanie pozwolenia na przewóz osób. Dla przykładu w Warszawie w listopadzie 2018 r. wynosiła ona 260 zł, ale już we Wrocławiu tylko 100 zł. W przypadku Katowic koszt ten wynosi 162,22 zł.

Czy to się opłaca?

Teoretycznie, tak. Dlaczego teoretycznie? Z prostego powodu. Według przedstawionych przez nas powyżej cenników i informacji, za uzyskanie pozwolenia na przewóz osób taksówką na okres nawet do 50 lat trzeba zapłacić ok. 1000 zł. Można założyć, że koszt ten zwróci się już w pierwszym miesiącu pracy. Uzyskanie dokumentu w teorii nie wymaga więc dużego nakładu finansowego – wystarczy sprawne auto i mniej niż jedna minimalna krajowa pensja miesięczna. Czy każdy kierowca poszukujący źródła stałego dochodu powinien więc rozpocząć działania prowadzące do założenia własnej działalności gospodarczej w charakterze kierowcy?

Niestety utrzymanie własnej działalności gospodarczej w naszym kraju jest wciąż bardzo trudne i w wielu przypadkach nieopłacalne. Odnosi się to szczególnie do działalności jednoosobowych, a więc do kierowców, którzy chcieliby sami sobie dorobić i nie planują zatrudniania kolejnych pracowników. Czy istnieje więc alternatywne rozwiązanie dla osób, które chciałyby zarabiać jako kierowcy taksówek? Ależ oczywiście!

Jak zostać taksówkarzem bez własnej licencji, czyli oferta pracy w Eko Taxi w Katowicach

Osoby zastanawiające się, jak zostać taksówkarzem bez własnej licencji, powinny zapoznać się z ofertą pracy w Eko Taxi w Katowicach. W odróżnieniu od wielu innych firm, które zatrudniają tylko kierowców posiadających już własne pozwolenia i dysponują autem, na które wydany został dokument, jesteśmy zainteresowani także podjęciem pracy z kierowcami, którzy nie wyrobili jeszcze tego dokumentu.

Do rozpoczęcia starań o podjęcie pracy wystarczy ważne prawo jazdy kategorii B, wymagane przepisami prawa zaświadczenia o niekaralności oraz ukończenie 21 lat. Nie musicie nawet mieć własnego auta! W Eko Taxi posiadamy licencję korporacyjną, co oznacza, że na każdy samochód należący do firmy wyrobiony został już odpowiedni dokument pozwalający na wykorzystanie go w charakterze taksówki. Jedynym zadaniem przyszłego kierowcy jest więc zdanie egzaminu z topografii miasta Katowic oraz przepisów lokalnych. W przygotowaniach do egzaminu pomogą prowadzone przez nas kursy.

Ponadto kierowcy zatrudnieni w Eko Taxi nie muszą ani zakładać własnej działalności, ani zajmować się swoją księgowością czy składkami ZUS. Współpraca z nami jest obecnie jedną z najbardziej opłacalnych ofert dla osób poszukujących zatrudnienia w sektorze usługa taksówkarskich.

Może Cię zainteresować również

 • Taxi z Katowic na BaliceTaxi z Katowic na Balice
  Taxi z Katowic na Balice to najwygodniejszy ze ...
 • Tanie taxi z Katowic do PyrzowicTanie taxi z Katowic do Pyrzowic
  Tanie taxi z Katowic do Pyrzowic to najkorzystniejsze rozwiązanie w kontekście dotarcia na tutejsze lotnisko. Będzie to o wiele bardziej opłacalne, niż pozostawienie samochodu na kilka dni na płatnym parkingu. Z kolei na tle komunikacji miejskiej jest to wariant znacząco wygodniejszy zwłaszcza że większość osób ma ze sobą przynajmniej jedną walizkę, a do tego jakiś bagaż podręczny. Taki kurs możesz zamówić, korzystając z korzystnej oferty naszego Eko Taxi....
 • Imprezy w Katowicach z Eko Taxi – prezentujemy najciekawsze koncerty, festiwale, targi i inne wydarzenia kulturalne!
  Imprezy w Katowicach przyciągają naprawdę wielu ...
 • Taxi Pyrzowice-KatowiceTaxi Pyrzowice-Katowice
  Kurs taxi Pyrzowice-Katowice jest w ścisłej czołówce najpopularniejszych przejazdów taksówkarskich realizowanych w tym regionie. Wynika to rzecz jasna z faktu, iż w Pyrzowicach znajduje się katowicki port lotniczy, w związku z czym codziennie, przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, jest tam duży ruch. Osoby, które muszą dostać się na to lotnisko z Katowic lub odwrotnie, zachęcamy do skorzystania z oferty Eko Taxi Katowice....
 • Męskie Granie 2019 w Katowicach – polecamy!
  Za kilka miesięcy w Katowicach i innych polskich ...